Årets solprins og solprinsesse

Årets solprins og solprinsesse. Alle foto: Mørsvik oppvekstsenter.

En flott dag for alle

Lærer Liv Reffhaug ved Mørsvik oppvekstsenter forteller at de har hatt besøk av flittige damer i Mørsvikbotn sanitetsforening.

–  Sammen med barna lagde de fastelavnsris, hadde fellesmåltid og solfest med kåring av solprins og solprinsesse. Det var en flott dag.

Det var ikke sol ute, men sol inne, og det var mye sol i hjertet og i sinnet.

Elevene lagde fastelavnsris

Elevene lagde fastelavnsris

Fellesmåltid

Hyggelig fellesmåltid

Selges til inntekt for godt formål

–  Fastelavensrisene skal selges på Lira`s butikk i helgen til inntekt for arbeid for kvinners helse og livsvilkår. Foreningen støtter også forskjellige prosjekter i nærmiljøet.

Ungene på oppvekstsenteret takker for en flott dag, sier Liv Reffhaug.

Små og store laget fastelavnsris

Alle lærte å lage fastelavnsris

Fastelavnsris

Fastelavnsrisene skal selges på butikken