Et ønske fra mange ungdommer

Tilbudet kommer i stand etter ønske fra ungdom, og dette er tatt opp både gjennom ungdomsrådet og direkte med de som jobber i kontakt med unge.

Det vil kun være selve treningsrommet som er åpent, ikke hallen for øvrig og ikke garderobene.

En av helsesykepleierne vil være til stede. Andre medarbeidere bidrar også til at tiltaket lar seg gjennomføre.

Sommeråpent treningsrom:

Fra og med uke 27 til og med uke 33, dvs. fra 3. juli til 17. august:

Åpent mandager og torsdager mellom kl. 12.00 og 15.00.

Uke 29:  Redusert kapasitet grunnet ferie, men ungdom som ønsker å trene kan melde seg til Lena på tlf. 971 61 771

Se også:

Sommeråpen ungdomsklubb