Bildet: Ordfører Gisle Hansen og varaordfører Sten-Robert Hansen minner om alle de flotte turmulighetene i egen kommune. Her er de i Rago. Foto: Marius Saunders.

Les mer og se bilder fra

Rago nasjonalpark

Følg med på informasjon fra sentrale myndigheter

Legekontoret har åpent hele sommeren, og har kapasitet til å teste alle med symptomer fra luftveiene. Behov for testing vil bli avklart når man henvender seg på telefon, tlf. 75 68 51 40.

NB! Ved mistanke om korona skal man ikke møte opp på legekontoret, man skal ringe.

Hvor kan vi reise på ferie sommer? Vi anbefaler alle å følge med på reiseråd fra sentrale myndigheter. Denne siden oppdateres jevnlig:

UDs reiseinformasjon

På Folkehelseinsituttets nettsider kan du også følge utviklingen når de gjelder korona og berdskap knyttet til dette.

Fortsatt fokus på enkle, men viktige smittevernregler

Husk! Det er viktig at vi alle har fortsatt fokus på avstand, håndhygiene og øvrige smittervenregler.

Smittevernråd for ferie og reiser

Kommunale bygg vil åpne for utleie fra 17. august. Litt senere vil også Sørfoldhallen og bassenget åpne for bruk, dette kommer vi tilbake til.

Men vi presiserer at alle vedtak opm åpning skjer med forbehold om at situasjonsbildet ikke er vesentlig endret når det gelder koronasmitte.

 Biblioteket og utstyrssentralen har åpent hver dag kl. 10.00-15.00 til og med 17. juli. Etter dette er det sommerstengt til 10. august.  Dette betyr at det er lurt å låne det du trenger senest 17. juli.

Se også:

Servicekontoret selger bøker og turkart. De låner også ut nøkler til kanoer i Valvatnet og Røyrvatn.

Fjelltrim med IL Leirgutten

Fisketurer med ekte fiskebåt

Sommerles