Ole-Anders Seines har kjøpt inn to nye stand up paddle-brett til utstyrssentralen. Det ene ligger i den blå posen ved hans side, det andre var utlånt til friluftsskolen da bildet ble tatt.

Sørfold kommune har fått 175.000 kroner fra Bufdir (Barne.- ungdoms – familiedirektoratet) til oppgradering av utstyrssentralen, fordelt med 75.000 i år og 50.000 de to neste årene.

Utstyrssentralen er samlokalisert med biblioteket og følger samme åpningstider: Tirsdag kl. 10.00-15.00, onsdag kl. 12.00-19.00 og torsdag kl. 12.00-17.00.

Barnebøker på ukrainsk

Biblioteket har fått 6 barnebøker på ukrainsk fra Cappelen Damm, i forbindelse med nyankomne barnefamilier som har flyktet fra krigsrammede Ukraina.

Gratis bøker

Alle bibliotek må jevnlig kassere bøker, og fra disse hyllene er det bare å forsyne seg med gratis litteratur.

NB! Siste sjanse til å låne bøker, utstyr og annet  før ferien, er torsdag 14. juli.

Etter dette er det stengt fram til tirsdag 2. august kl. 10.00.

Vi minner også om Sommerles.no

Dette er bibliotekenes lesekampanje for barneskoleelever i sommerferien. Kampanjen varer fra 1. juni til 31. august.

Deltakerne samler XP (poeng) ved å løse oppgaver, stikke innom det lokale biblioteket for å hente kodeord, og fremfor alt, lese og registrere så mange bøker de bare orker i løpet av sommerferien!