Yrkesorientering for 10. klasse

Fra årets yrkesorientering for 10. klassinger i Sørfold. Vi går ut fra at mange av disse ungdommene vil søke om sommerjobb, og dette er ofte de unges første møte med arbedslivet.

Stående på bildet: Næringssjef Gerd Bente Jakobsen og Steinar Strand fra kulturkontoret, som informerte de unge om muligheter i Sørfold.

Fra 10. klasse til og med 17 år

Ordningen gjelder ungdom som er hjemmehørende i Sørfold kommune, som etter søknad kan få sommerjobb av 14 dagers varighet i perioden juni - august.

Nedre aldersgrense for å få sommerjobb er de som går ut av 10. klasse i juni i år, og ordningen gjelder for skoleelever til og med 17 år som ikke har tilbud om annen sommerjobb.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til personalsjef Gunn Ellingsen,
tlf. 75 68 50 16.

Søknadsfrist: 20. april. Søknaden sender du via det elektroniske skjemaet nedenfor. Det er ikke nødvendig å sende inn kopi av vitnemål eller attester, man fyller bare ut skjemaet og klikker på send.