Fra 10. klasse til og med fylte 17 år

Tilbud om sommerjobb gjelder ungdom som er hjemmehørende i Sørfold kommune, som etter søknad kan få sommerjobb av 14 dagers varighet i perioden juni – august.

Nedre aldersgrense for å få sommerjobb er de som går ut av 10. klasse i juni i år.

Øvre aldersgrense er til og med fylte 17 år, men ikke 18.

Dette betyr at hvis du for eksempel fyller 18 år 15. juli i år, kan du få sommerjobb i første pulje.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til personalkonsulent Turid Willumstad, tlf. 75 68 50 07.

Søknadsfrist er 25. april. Siden fristen er utløpt, har vi fjernet søknadsskjema.

 Det er ikke nødvendig å sende inn kopi av vitenmål eller attester, man fyller bare ut skjemaet og klikker på send.

NB! Alle felter i skjemaet må fylles ut.

Søknad om sommerjobb 2019: