Fra 10. klasse til og med fylte 17 år

Tilbud om sommerjobb gjelder ungdom som er hjemmehørende i Sørfold kommune, som etter søknad kan få sommerjobb av 14 dagers varighet i perioden juni – august.

Nedre aldersgrense for å få sommerjobb er de som går ut av 10. klasse i juni i år.

Øvre aldersgrense er til og med fylte 17 år, men ikke 18.

Dette betyr at hvis du for eksempel fyller 18 år 15. juli i år, kan du få sommerjobb i første pulje.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til personalkonsulent Turid Willumstad, tlf. 468 55 065.

Søknadsfrist er 7. mai 2021.

 Det er ikke nødvendig å sende inn kopi av vitenmål eller attester, man fyller bare ut skjemaet og klikker på send. Husk å fylle ut alle feltene i skjemaet.