Kine og Stian i Kjelvika

Kine og Stian hadde sommerjobb i Kjelvika i fjor.

Omvisning og forefallende arbeid

Husmannsplassen Kjelvik har sesongåpent fra 20. juni til 20. august.

Det søkes etter positive, utadvendte og selvstendige personer med gode språkkunnskaper i norsk, engelsk og gjerne tysk. Det er også en fordel om du er interessert i lokalhistorie.

Arbeidsoppgavene er varierte og består  i hovedsak av omvisning, kafè- og souvenirsalg, men også demonstrasjon av tradisjonelle aktiviteter. Opplæring vil bli gitt. Arbeidstiden er 6 timer pr. dag, tirsdag til søndag. Helgevakter etter turnus.

Uten innlagt vann og strøm

Kjelvik er en autentisk husmannsplass som ligger på sørsiden av Leirfjorden , ca. 4 km. sør for Kobbelv vertshus. Den siste beboeren, Hans Larsen Kjelvik, døde i 1967, og etter det har tiden så å si stått stille.

Her er ikke innlagt vann, elektrisitet eller andre moderne hjelpemidler. Sørfold Lokalhistorielag eier husene, og Nordlandsmuseet står for driften.

Nærmere opplysninger:

Nordlandsmuseet, Avdeling Midt

Tove Mette Mæland

tove.mette.maeland@nordlandsmuseet.no

Tlf: 90 72 21 26

Søknad med CV sendes post@nordlandsmuseet.no   innen 26. mars 2017.

Oppgi hvilken periode du ønsker å arbeide.