Bildet: F.v. Camilla Reinvik og Hanna Thuv var guider i Kjelvika i 2017. Foto: Nordlandsmuseet.

Omvisning og forefallende arbeid

Husmannsplassen Kjelvik har sesongåpent fra 26. juni til 19. august.

Det søkes etter positive, utadvendte og selvstendige personer med gode språkkunnskaper i norsk, engelsk og gjerne tysk. Det er også en fordel om du er interessert i lokalhistorie.

Arbeidsoppgavene er varierte og består i hovedsak av omvisning, kafé- og souvenirsalg, men også demonstrasjon av tradisjonelle aktiviteter.

Opplæring vil bli gitt. Arbeidstiden er 5 timer pr. dag, tirsdag til søndag. Helgevakter etter turnus.

 Uten innlagt vann og strøm

Kjelvik er en autentisk husmannsplass som ligger på sørsiden avLeirfjorden, ca. 4 km sør for Kobbelv vertshus (se også kart nederst i artikkelen.)

 Den siste beboeren, Hans Larsen Kjelvik, døde i 1967, og etter det har tiden så å si stått stille.

Her er ikke innlagt vann, elektrisitet eller andre moderne hjelpemidler. Sørfold Lokalhistorielag eier husene, og Nordlandsmuseet står for driften.

 Nærmere opplysninger:

Søknad med CV sendes post@nordlandsmuseet.no   innen 2. april 2018.

Oppgi hvilken periode du ønsker å arbeide.