Sørfoldhallen

Idrettslag kan avtale trening i selve hallen

Sørfold kommune har en ordning med vaktmester på kveldstid, med base i Sørfoldhallen. I sommer er disse ressursene omdisponert til dagtid. 

Av hensyn til sikkerheten for brukerne og bygget er det derfor sommerstengt i bassenget og treningsrommet, dette gjelder også folkebadet på torsdager.

Sommerstengningene vil vare til slutten av august, og åpning vil bli kunngjort.

Idrettslag som har behov for å bruke selve hallen til organisert trening i sommerferien kan inngå avtale med kulturkontoret, og fortsette sin bruk gjennom sommeren.