Barn og unge på skyteskole i regi av Sørfjord & omegn skytterlag.

Satser på rekruttering av barn og unge

Dermed får skytterlaget full uttelling for sin søknad. Beløpet er nemlig det samme som søknadssummen.

–Dette var en fantastisk nyhet, sier Thomas Sørfjord, nestleder i Sørfjord & omegn skytterlag.

Skytterlaget skal sette opp et standplassbygg som kan brukes kombinert som standplassbygg for rifleskyting på 100m og 200m i sommerhalvåret, og som innedørs skyteanlegg for miniatyrskyting i vinterhalvåret.

Med det nye anlegget vil de kunne jobbe enda bedre med skytetrening, konkurranseskyting og rekruttering til skytesporten gjennom hele året.

Laget har hatt en positiv utvikling de seneste årene.

De er en viktig fritidsaktør for de unge på Nordsia og har fokus på rekruttering av nye, unge skyttere.

Blant annet har de arrangert aktivitetsdager for skoleelever på skytebanen og skyteskole over fem kvelder.

Sørfold kommune gratulerer Sørfjorden & Omegn Skytterlag med tildelingen av spillemidler og ønsker dem lykke til i det videre arbeidet med prosjektet.

Alle søknader om spillemidler behandles og  prioriteres av idrettsrådet og politiske utvalg før de sendes videre til fylkeskommunen. 

Dette prosjektet ble enstemmig satt øverst på listen hele veien, både av idrettsrådet, rådmannen, driftsutvalget og kommunestyret.