Jan Ove Kristiansen med medalje for lang og tro tjeneste, flankert av ordfører Lars Evjenth til venstre og rådmann Stig Arne Holtedahl til høyre.

Blir pensjonist, men vil bistå hvis kollegene lurer på noe

Medaljeutdelingen var lagt til juleavslutningen på Rådhuset.

Da Kristiansens kolleger i egen avdeling hyllet ham ved å reise seg, tok det ikke mange sekundene før hele forsamlingen fulgte oppfordringen. 

Det er mange som kan skrive under på at dette er en svært serviceinnstilt og kunnskapsrik mann, som alltid har stått på for innbyggere, kolleger og arbeidsgiver.

Fra 21. desember er 65-åringen pensjonist, men han har lovet å ta telefonen når avdelingen lurer på noe. Og det vil de nok gjøre.

For det er ikke lite som har samlet seg av kompetanse, erfaring og kunnskap etter så mange år.

Har vært sentral i drift av kommunens vannverk

Det startet så smått allerede i 1971, da han som 18 -årig hjelpearbeider i deltidsjobb var med og skiftet kobber på kirketårnet i Røsvik.

–Dette må ha vært en luftig jobb, sa ordfører Lars Evjenth i sin tale.

I 1975 ble Jan Ove fast ansatt som driftsoperatør i ingeniørvesenet i Sørfold kommune, som det het den gang.

Siden 1990 har han vært formann i driftsavdelingen ved teknisk etat, som nå heter enhet teknisk/næring.

Han har deltatt i en betydelig utvikling av kommunen gjennom disse årene, som for eksempel utbygging, godkjenning og drift av kommunale vannverk.

Jan Ove Kristiansen i hjullasteren

Et kjent ansikt i hjullasteren

I tillegg har han vært et kjent ansikt i hjullasteren.  Når han hadde brøytevakt, tok det aldri lang tid før han dukket opp, enten det var helg eller kveld.

Kollegene kan fortelle om mange gode historier og mye latter.  I tillegg beskriver de ham som ærekjær, rettferdig og pliktoppfyllende.

Sørfold kommune takker for fantastisk innsats i 43 år, og ønsker Jan Ove Kristiansen lykke til i sin nye tilværelse som pensjonist.