Hvor skal du stemme på valgdagen?

Alle som har stemmerett står i manntallet. Det er ikke nødvendig å registrere eller på noen måte melde seg inn. Og det er folkeregisteret som legges til grunn for manntallet.

Hvis du registrerer flytting til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, har du stemmerett i din gamle bostedskommune. Dersom du registrer flytting før 30. juni i valgåret, vil du ha stemmerett i din nye bostedskommune.

Disse reglene er viktig å merke seg.

Les mer om

Manntall og stemmerett