For å kunne stemme ved høstens Stortingsvalg, må du stå i manntallet. Nå kan du sjekke at du står oppført der.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført. 

Valgkort sendes ut digitalt til alle stemmeberettiggede bosatt i Norge, med unntak av velgere som bor på Svalbard eller Jan Mayen.

Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt -og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 måneder, vil  fremdeles få valgkortet tilsendt i posten.

På valgkortet står det i hvilken kommune du er manntallsført, hvilken krets du tilhører og åpningstidene i kretsen.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet for stortingsvalget, eller du mener det er andre feil i listene, kan du sende en e-post til post@sorfold.kommune.no eller et vanlig brev til:

Valgstyret i Sørfold kommune
Strandveien 2,
8226 Straumen 

Manntallet er utlagt til ettersyn på følgende steder:

Straumen: Servicekontoret, Rådhuset
Leifjorden: Strøksnes handel
Mørsvik: Nærbutikken Mørsvikbotn
Røsvik: Sørfold sykehjem

Sametingsvalget

For å kunne stemme ved sametingsvalg, må du være innført i Sametingets valgmanntall. Alle velgere som er registrert i dette manntallet, får tilsendt et eget valgkort for sametingsvalget.
Husk å ta vare på kortet og ta det med deg når du skal stemme.

Hvis du ikke har mottatt valgkort for sametingsvalget, bør du kontakte Sametinget på telefon 78 47 40 00. Der får du også informasjon om hva som kreves og hvordan du går fram hvis du vil begjære deg innført i Sametingets valgmanntall.

Dersom navnet ditt ikke står i Sametingets valgmanntall, og du har begjært deg innført, eller dersom du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagen sendes Sametinget.