Stab for saksbehandling og koordinering

Institusjonsomsorg og hjemmetjenseste  er samlet i hver sin enhet for hele kommunen.

I tillegg er det et brukerkontor for tildeling av tjenester innenfor omsorg, og det er  felles rådgiverstilling som arbeider innenfor hele spekteret av velferdstjenester.

Dette for å kunne samhandle best mulig og gi et helhetlig tjenestetilbud til innbyggerne.

Ved å samordne kompetanse og fagmiljø blir det også mindre sårbarhet i ferier og fravær.

Stab omosorg og oppvekst består av:

  • Rådgiver oppvekst: Stillingen er for tiden vakant.
  • Konsulent bemanning/systemansvar.
    E-post:
  • Konsulent saksbehandling tildeling: Helene Hernholm Berge.
    E-post: tildelingskontoret@sorfold.kommune.no 

NB! Vi forventer ikke at du som henvender deg til kommunen skal vite hvem som svarer på hva. Ring servicekontoret på tlf. 75 68 50 00, så får du kontakt med rett saksbehandler, og hjelp til å gjøre avtale.