Tre sett viltvarslere med blinkende gult lys

Dessverre kan næringssjef og viltansvarlig Gerd Bente Jakobsen fortelle om stadig nye viltpåkjørsler.

Søndag 12. desember  ble ei elgku påkjørt på Sommerset . Kua ble skadet og måtte avlives.
 
Den hadde to kalver med seg, og disse trakk til skogs. De kan imidlertid søke ned mot veien igjen, så vær ekstra obs der, ber næringssjefen.
 
I forrige uke var det  flere viltpåkjørsler, både på Kvarv, i Bonnådalen og sør for Straumen på kommunegrensa til Fauske.
 

Snø i høyereliggende områder, beitetilgang og andre forhold, fører til at flere elger nå trekker ned mot vei. Dette kombinert med desembermørke og varierende siktforhold  kan føre til farlige situasjoner i møte mellom dyr og bil.

Sørfold kommune er med i et prøveprosjekt hos Statens Vegvesen, der vi har fått  viltvarslere bestående av ekstra skilt og lys.

– Først fikk vi to sett, nå har vi fått et til. Og det trengs, for det er mye elg langs veiene, sier Jakobsen.

Viltvarslerne varsler med blinkende gule lys og merking av «stor elgfare» på strekninger der en i perioder opplever et særlig stort trykk av elg langs vei.

Dette betyr ikke at resten av veistrekningene er trygge i forhold til påkjørsler.

Vi anmoder alle bilister om å senke farten og kjøre etter forholdene.

–  Vær ekstra oppmerksom ved snøfall, sier Gerd Bente Jakobsen.

Gi beskjed til politiet på tlf. 02800, hvis du kjører på et dyr.

Politiet tar kontakt med de lokale ettersøksjegerne.