START OPP SALTEN etablererprogram gir deg som vil starte egen bedrift viktig etablerekompetanse som vil bedre dine forutsetninger under utvikling, etablering og drift av egen virksomhet.

Du får tett oppfølging av prosessveilederne fra Entreprenerdy og utvikler et sosialt og faglig nettverk med andre gründere og veiledere i kommunene.

Start Opp Salten 2021 starter opp 26. januar.

Etablererprogrammene er tilrettelagt med 9 korte (2 timers) intensive samlinger.

Vi har tilrettelaget for 2 forskjellige programmer: et program som går på dagtid og et program som går på ettermiddag og helg.

Du finner utfyllende informasjon på StartOppSalten , eller ta kontakt med Elin på telefon 477 03 705 eller elin@saltdalutvikling.no

 Interesserte i Sørfold som ønsker nærmere informasjon, kan kontakte næringssjef Gerd Bente Jakobsen, tlf. 905 06 096 eller e-post gbj@sorfold.kommune.no

Vi ser frem til å høre fra deg!