Bildet: SKOgfrua Janne Nerem driver eget skomakerverksted på Øvre Evjen i Sørfold. Her er hun på årets sentrumsdag på Straumen.

Sterkere sammen med andre

– Etablererkurset ga meg muligheten til å møte andre gründere og diskutere problemstillinger som er viktige i en etableringsfase.

Vi har delt frustrasjoner, sorger og gleder i dette nettverket som fortsatt er høyst levende et år etter. Noen av deltakerne er samarbeidspartnere i dag.

For min del var Start opp Salten først og fremst nyttig i forhold til det jeg ikke hadde tenkt på eller visste.

Regnskap og økonomi, spesielt alle de små tingene som blir viktige når man skal sette en prislapp på eget arbeid. Videre ble det tydelig for meg at å etablere bedrift uten å involvere andre, ville bli vanskelig.

Du kan stå alene i stormen, men du står sterkere sammen med andre. Det var krevende å samle seg om tema som opplevdes unyttig der og da, samtidig som jeg skulle etablere og starte opp skomakerverksted.

Men det var en tråd i det hele, og det jeg ikke har bruk for i dag, kan vise seg nyttig senere.

Dette sier SKOgfrua Janne Nerem.

Vi kommer tilbake med egen artikkel om hennes bedrift senere, med flere bilder. Les mer på

SKOgfrua

Etablereropplæring og faglig nettverk

START OPP SALTEN gir deg kunnskap som øker dine muligheter til å lykkes med din forretningsidé, i tillegg til et sosialt og faglig nettverk med andre gründere.

Kurset gir deg innsikt i hva som kreves for å starte en bedrift, hvordan du går frem og hvem som kan hjelpe deg i etableringsprosessen.

Etablereropplæringen START OPP SALTEN består av tre samlinger á to dager:

  • Fredag og lørdag 2. og 3. november 2018
  • Fredag og lørdag 16. og 17. november 2018
  • Fredag og lørdag 7. og 8. desember 2018

Prisen er kr 4.500,- pr deltaker som inkluderer kursmateriell og måltider under samlingene,
I tillegg kommer eventuell overnatting og reise.

Påmeldingsfrist, NB! Fristen er forlenget: 31. oktober 2018.

Les mer på Start Opp Salten , der ligger det også påmeldingsskjema.

Interesserte deltakere kan også ta kontakt med Saltdal Utvkling v/ Brit-Elin Paulsen, for påmelding og nærmere opplysninger,
tlf. 412 39 812, eller e-post britelin@saltdalutvikling.no

Interesserte i Sørfold som ønsker informasjon om gründerfond og mulighet for støtte fra kommunen, bes kontakte næringssjef Gerd Bente Jakobsen, e-post gbj@sorfold.kommune.no