Hvis du oppholder deg på Sørfold Eldresenter eller annen institusjon i kommunen, trenger du ikke å søke om å få stemme hjemme.

De som oppholder seg på institusjon trenger ikke å søke

Mandag 9. september er det kommunestyre – og fylkestingsvalg.

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å komme deg til valglokalet denne dagen, og heller ikke kan møte opp til forhåndsstemming på Rådhuset (som foregår til og med 6. september), kan du søke om å få stemme hjemme eller der du oppholder deg.

Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på Sørfold sykehjem eller Sørfold Eldresenter.

I henvendelsen må du oppgi fullt navn, fødselsdato og fødselsår, samt hvilken adresse du befinner deg på den siste uka før valget.

Du må også oppgi telefonnummer som kommunen kan nå deg på.

Lurer du på noe omkring dette eller trenger hjelp til å stemme hjemme? Ring servicekontoret, Sørfold kommune, tlf. 75 68 50 00.

Frist for å søke om å stemme hjemme er 3. september 2019.

Søknadsskjema (pdf)

Søknad sendes:

Sørfold kommune
Rådhuset
8226 Straumen

eller e-post post@sorfold.kommune.no