Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndsstemmelokalet, kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg.

Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på en institusjon der det arrangeres forhåndsstemmegivning.

I henvendelsen må du oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, samt hvilken adresse du befinner deg på den siste uka før valget.
Du må også oppgi et telefonnummer som vi kan nå deg på.

Ta kontakt med din kommune hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp til å søke om å få stemme hjemme.

Frist for søknad om å stemme hjemme er onsdag 6. september 2023.

Søknadsskjema kan lastes ned her for utfylling og innsending.

Søknad sendes Valgstyret i Sørfold, Strandveien 2, 8226 Straumen
eller e-post post@sorfold.kommune.no, telefon 75685000.
Søknad kan også leveres inn ved Servicekontoret på rådhuset.

Mer om valget i Sørfold kan du også lese her.