Statnett bygger ny Salten transformatorstasjon på Lemmen ved Straumvatnet.

Den nye stasjonen, som erstatter dagens, vil sikre forsyningssikkerheten i området og også i resten av nord. Den nye stasjonen vil også kunne legge til rette for fremtidig næringsvirksomhet og elektrifisering.

Statnett skal de kommende måneder gjennomføre anleggsarbeider på veien opp til stasjonen,  og må derfor stenge veien.

Veien opp til lemmen vil bli helt stengt i perioden 1. mai til 1. august, med unntak av 18.-19. og 28. mai, 11. og 25. juni og 9. juli.

–Veien kan også være åpen utenom disse dagene, men det er kun de nevnte dagene vi kan garantere at den er åpen, opplyser Arne Utne i Statnett, som også  beklager ulempene stnegningen måtte medføre.

I august legges det opp til 3 "kolonnekjøringer" pr dag.

Kartutsnitt

 Kontaktperson ved eventuelle spørsmål: Prosjektleder Bjørn Gulli, epost: Bjorn.Gulli@statnett.no, mobil: 454 01 350