I forbindelse med stengning av barnehage og SFO  i disse dager, har Sørfold kommune fått spørsmål fra innbyggere om foreldrebetaling for perioder der tilbudet er stengt.

–I utgangspunktet skal det ikke betales for en tjeneste som ikke leveres fra kommunen.

Dette vil bli vår innstilling i saken som legges fram for kommunestyret 27. april, sier kommunedirektør Stig Arne Holtedahl.

Han forklarer at når vedtektene ikke nevner slike forhold spesifikt, er det kommunestyret som må avgjøre spørsmålet. Når vedtak er fattet, vil dette bli innarbeidet i vedtektene.

Når det gjelder kulturskolen, som også er stengt i forbindelse med at skoler, barnehage og SFO er stengt, finnes det klare regler for fratrekk i foreldrebetaling hvis eleven ikke får et visst antall uker med undervisning.