Leder vei, vann og avløp i Sørfold kommune Trond Nyquist opplyser at arbeidet med asfaltering opp bakken til Nergarden forventes å pågå hele dagen onsdag 2. juni, med oppstart ca. kl. 08.00 og varighet til arbeidsdagens slutt kl.16.00.

Dette fører til at veien er stengt for alminnelig ferdsel denne dagen, men utrykningskjøretøy vil slippe gjennom.