Kobbskarelv bru. Foto: Ragnhild Hansen.

På grunn av demontering av interimbru  over Kobbskarelv vil veien bli stengt ved Kobbskarelv bru onsdag  17. juni  fra kl. 20:00 og en stund utover kvelden/natta.

Vi beklager dette overfor alle berørte parter, og håper stengingen av veien vil bli for en kortere periode enn beregnet.