Statnett forbereder bygging av ny stasjon på Lemmen, og før arbeidet kan starte er atkomstveien rassikret.

Nå utføres en oppgradering av selve veien.

Dette medfører periodevis stengning, og opplegget blir slik fra 26. mars til 4. mai:

  • Mandag til lørdag: Åpent for gjennomkjøring begge veier kl. 07.30, 11.00 og 14.30, ellers stengt på dagtid
  • Fri ferdsel kl. 21.00-07.30 mandag til lørdag
  • Søndag: Fri ferdsel. Vi går ut fra at dette også gjelder for påskens helligdager, men vil sjekke dette.

Veien kan bli stengt inntil 48 timer, dette blir varslet i god tid

  • Siso Energi AS og Statnett slipper gjennom ved utrykning
  • Utrykningskjøretøy slipper gjennom ved alle tider