Standardheving med nett og duk

Driftsavdelingen i Sørfold kommune opplyser at de vil fortsette arbeid med forsterkning av kommunal vei til Buvik tirsdag 2. november.

Dette fører til at veien blir stengt mens arbeidet pågår, dvs. tirsdag 2.november, onsdag 3. november og torsdag 4. november mellom kl.08:00 og 14:45.

Utryknings - og renovasjonskjøretøy kan passere.

Fastboende og eiere av fritidsboliger er orientert via SMS-varsling.

Ved spørsmål, ring tlf.nr. 905 62969