Veien skal forsterkes

Driftsavdelingen i Sørfold kommune opplyser at de vil starte arbeid med forsterkning av kommunal vei til Buvik onsdag 13. oktober.

Dette fører til at veien blir stengt mens arbeidet pågår, dvs. onsdag til fredag mellom kl.08:00 og 14:45.

Utryknings - og renovasjonskjøretøy kan passere.

I første omgang gjelder meldingen uke 41, dvs. fra og med onsdag 13.oktober til og med fredag 15.oktober, men dette kan bli forlenget.

Ved forlengelse av arbeidet blir fastboende og eiere av fritidsboliger orientert via SMS-varsling og kommunens hjemmeside.

Ved spørsmål ring tlf.nr. 905 62969