Nergårdsbrua, foto Geir Anders Berg

I dette området blir veien utover til Mørsvikneset stengt på dagtid onsdag 7. juni. Foto: Geir Anders Berg.

Nødvendig ut-transportering kan utføres

Det er enhet teknisk/næring som melder at den kommunale veien mellom Mørsvik og Mørsvikneset stenges onsdag 7. juni fra kl. 09.00 til kl. 16.00.

Arbeidet med utskifting av stikkrenner vil pågå i området ved sagbruket.

De opplyser også at en av kommunens biler settes på innsiden av stengt område, slik at ut-transportering kan utføres ved behov.