Nergårdsbrua i Mørsvik

Her ved Nergårdsbrua på veien utover til Mørsvikneset vil veien være stengt hele dagen tirsdag 15. september. Foto: Geir Anders Berg.

Veien stengt ved Nergårdsbrua tirsdag 15. september

Det er avdeling for vei, vann og avløp ved teknisk/næring i Sørfold kommune som melder dette.

Vi har tidligere meldt at veistengningen skulle skje allerede 10. september, men arbeidet er utsatt og korrekt dato er tirsdag 15. september.

Denne dagen vil veien fra E6 til Mørsvikneset være stengt ved Nergårdsbrua fra kl. 09.00 til utpå kvelden, fordi brua skal repareres.

Kartutsnitt Mørsvik

Kartutsnitt av det aktuelle området i Mørsvik.