Kryss ved Lakselvaanen og vei over Seljeåsen

Her fra krysset ved Lakselva idrettsanlegg og et stykke innover den kommunale veien over Seljeåsen stenges veien på dagtid hverdager noen uker nå i sommer.

Stengt på grunn av veiarbeid

Fylkesvei 613 blir stengt ved Leirvika/Leirfjordgård for ferdsel fredag 23.juni mellom kl. 08.00 og 15.30, omkjøring gammel E-6 (FV 613) Bonåsjøen-Sildhopen

 Fra Fylkesvei 826 Ved kryss Lakselvabanen og 1,2 km inn på kommunal vei over Seljåsen skal veien utbedres med nett og duk, veien vil derfor være stengt fra og med mandag 26. juni til og med onsdag 19. juli, mandag til fredag mellom kl. 08.00 og 15.00.

Veien er åpen lørdager og søndager, samt ettermiddag, kveld og natt.