Partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen de ønsker å stille til valg i.

Frist for å levere listeforslag er 1. april 2019 kl. 12.00.

For partier og grupper som ikke kommer inn under reglene om forenklet behandling, jf. valgloven § 6-3, må det samles inn et visst antall underskrifter på listeforslaget fra personer med stemmerett i det fylket eller den kommunen listen skal stille.

Underskriftene er underlagt taushetsplikt og skal ikke offentliggjøres.

Ved innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget, er det en fordel om forslagsstillerne bruker skjema som er utarbeidet til dette formålet.

Dette vil lette arbeidet for valgmedarbeidere i kommunene og fylkeskommunene ved behandling av listeforslagene.

Skjema kan lastes ned fra valg.no, der kan du også lese mer om:

Kommunestyre – og fylkestingvalget 2019