Bildet: Røsvik skole har bordtennisbord for utendørs bruk. Som vi ser, er det noen av lærerne som også hiver seg med.

Fartsfylt og populært

Rektor Trude Gleinsvåg forteller at bordtennisbordet er kjempepopulært, og at elevene ofte spiller en fartsfylt variant der de løper rundt bordet og slår ett slag hver, som på bildet.

Bordet ble kjøpt inn i fjor med støtte fra ungdomsrådet. Det er så mye i bruk at elevrådet ser behov for et bord til, og tok dette med i årets søknad.

Og det brukes ikke bare i skoletida.

– Flere ungdommer spiller bordtennis på klubbkvelder og ellers i fritiden.

Vi ser også at ungdommer som ikke er fysisk aktive ellers, spiller mye bordtennis, skrev elevrådet ved Røsvik skole i sin søknad, som også omfattet klatrestativ og triksesparkesykler.

Fritidklubber kan få støtte fra Frifond, det kan ikke skoler

Da ungdomsrådets tilskuddsmidler ble lyst ut, kom det inn to søknader til, der den ene var fra elevrådet ved Straumen skole.

– Vi ønsker oss et utendørs bordtennisbord, som kan skape mer aktivitet både for mellomtrinnet og ungdomstrinnet, og som også kan brukes etter skoletid, står det blant annet i søknaden.

Den tredje søknaden kom fra Kjeller`n ungdomsklubb, som trenger nytt lyd/musikkanlegg, prosjektor og spill.

Fritidsklubber kan få støtte fra Frifond, og søknad ble sendt inn samme dag som ungdomsrådet hadde møte.

– Dersom klubben mot formodning ikke får støtte fra Frifond, dekker vi innkjøpet direkte over kommunens budsjett for ungdomsklubbene, sier kultursjef Bente Braaten.

Dermed kunne denne søknaden legges til side i ungdomsrådet, og medlemmene satt igjen med to søknader, begge fra elevråd ved skoler, og begge gjaldt aktivitetsfremmende utstyr.

Potten til fordeling var på 25.000 kroner.

Når det gjelder bordtennisbord for utendørs bruk, valgte ungdomsrådet denne gang å prioritere Straumen, som ikke har dette tilbudet fra før av, mens elevrådet ved Røsvik skole får støtte til 6 triksesykler og reservedeler til de samme syklene.

Beløpene fordeler seg med 16.452 kroner til Straumen skole og 8.548 kroner til Røsvik skole.

Ungdomsrådet behandlet også andre saker da de møttes 28. mai, her kan du lese

Referat fra møte i Sørfold ungdomsråd 28. mai 2018