NB! Ungdomsrådets tilskuddsordning kunngjøres med forbehold om at kommunestyret gir dem delegert myndighet til å disponere denne potten, dette skjer 30. november.

Midlene kan søkes av elevråd, ungdomsklubb v/ klubbstyrer, lag og foreninger med ungdomsrepresentanter eller andre organisasjoner for og med ungdom.

Man kan for eksempel søke om støtte til utstyr av forskjellig slag, men pengene kan ikke brukes til vanlig drift.

Men viktigst: Det er ungdom som skal søke.

Kortfattet søknad sendes til ungdomskoordinator Sveinar Aase på e-post sveinar.aase@sorfold.kommune.no

Siste frist: Onsdag 25. november kl. 14.00. Det som må være med i søknaden er en beskrivelse av hva man søker om støtte til, og hvor mye man søker om.

Ungdomsrådet behandler søknadene i sitt neste møte.