Vinter på Straumen

Vinteren har kommet, og da må det brøytes. Illustrasjonsfoto: Leif Strømdal.

Behovsprøvd tilskudd

Ordningen er behovsprøvd etter inntekt og formue, og størrelsen på tilskuddet avhenger av lengden på veien.

Kommunestyret har vedtatt følgende kriterier for å kunne motta tilskudd gjennom denne ordningen:

  • Brutto inntekt for ett medlem av husstanden inntil 2 G (kr. 185.152)
  • Brutto inntekt for mer enn ett medlem av husstanden inntil 3 G (kr. 277.728)
  • Bankinnskudd for ett medlem av husstanden inntil kr. 200.000
  • Bankinnskudd for mer enn ett medlem av husstanden inntil kr. 300.000

G= folketrygdens grunnbeløp. Dette justeres en gang i året, og er  92.576  kroner pr. 1. mai 2016.

Når det gjelder utbetaling av tilskudd gjelder følgende satser:

  • 0-100 meter veg   kr. 9 pr. meter
  • 100 meter veg  kr. 900
  • 200 meter veg  kr. 1.350
  • 300 meter veg kr. 1.800
  • 400 meter veg kr. 2.250

Hvis flere husstander deler på vegen, blir tilskuddet fordelt.

Søknadsfrist: 22. desember 2016.

Søknadsskjema (pdf). Skjemaet kan fylles ut på din PC, og deretter printes ut og sendes til Sørfold kommune, Rådhuset, 8226 Straumen.