Straumen Barnehage med grillhuset

Barn og ansatte i Straumen Barnehage er mye ute, og ønsker seg større grillhus.

Fylkeskommunen støtter lønn og aktivitet

Sørfold er folkehelsekommune, og har inngått samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune som forplikter begge parter.

I avtaleperioden 2014-2016 får kommunen et samlet tilskudd fra fylkeskommunen på 275.000 kroner pr. år.  Summen er fordelt med 100.000 til delfinansiering av folkehelsekoordinator, og resten til tiltak som fremmer aktivitet og folkehelse.

Rådmannen har delegert myndighet til å fordele disse midlene, og nylig ble tilskudd til fire søkere betalt ut:

Tiltak som fremmer trivsel og helse

  • Mental Helse Sørfold får 25.000 kroner til å gjøre ferdig skotthyllbanen i Lakseparken ved Straumen sentrum
  • Elvheim Bokollektiv er tildelt 10.000 kroner til kjøp av 2 utebenker, bålpanne og kaffekjele
  • Røsvik og omegn nærmiljøutvalg får 15.000 kroner til å etablere møteplass for hjemmeboende eldre/tilbud på tvers av generasjonene
  • Straumen Barnehage er innvilget 15.000 kroner til grillhus.