Illustrasjonsfoto: Sørfold Lions stilte opp med biler og gode hjelpere, og laget til en trivelig stund med bålkaffe på Helland i september i år. Der er det et flott friluftsområde like ved parkeringsplassen. Dette er et eksempel på trivselsfremmende tiltak.

Tiltak som fremmer trivsel

Nordland fylkeskommune lyser ut midler til folkehelstiltak for 2018.

Folkehelsearbeid defineres bredt, men satsingsområdene er primært fysisk aktivitet, ernæring, tiltak mot røyking, psykisk helse og rusforebygging.

Søknader innen alle satsingsområdene er relevante, men det er spesielt ønske om tiltak som kan fremme trivsel og god psykisk helse, samt redusere sosiale ulikheter.

Søknadsfrist: 1. februar 2018.

Alle typer frivillige organisasjoner kan søke.

Informasjon om tilskuddsordningen og link til skjema

For å få fram hva folkehelsetiltak handler om i praksis, kan det være nyttig å se hvilke prosjekter som fikk støtte i år:

Prosjekter 2017 som har fått støtte (pdf)