F.v. Unni Storhaug, Siv Helskog og Svein-Morten Sandnes

Prosjektet har fokus på brannforeyggende tiltak, med Salten Brann som en viktig samarbeidspartner. F.v. prosjektleder Unni Storhaug og prosjektansvarlig Siv Helskog fra Sørfold kommune, sammen med Svein-Morten Sandnes fra Salten Brann.

Fokus på trygghet og sikkerhet i hjemmet

Forebyggende team i Sørfold kommune startet opp med hjemmebesøk til seniorer over 75 år mot slutten av 2016.  Denne runden vil bli avsluttet løpet av høsten 2017.

Det har også vært åpne temadager med veiledning i bruk av brannslokningsutstyr, i samarbeid med Salten Brann.

–  Hensikten med hjemmebesøkene er å forebygge brann, helseproblemer og ensomhet, der fokus er sikkerhet og trygghet i hjemmet, opplyser prosjektgruppa.

–  Under besøkene foretar vi også en kartlegging til bruk i beredskapssammenheng. For eksempel hvis det går et ras som stenger veien til Strøksnes:

Hvem bor der og hvem trenger hjelp? Hvem kan vi ringe som kontaktpersoner?

Prosjektet utvides

Nå planlegges en utvidelse av prosjektet, der man skal ha fokus på flere grupper av befolkningen enn folk over 75 år.

Prosjektet søkte om 100.000 kroner fra Fylkesmannen i Nordland og 150.000 kroner fra Gjensidigestiftelsen.

Hos begge instanser er søknadssummen innvilget.

Kommunens egeninnsats er en 25% prosjektstilling fra 1. juli 2017 til 30. juni 2018.