Lappdalen

Lappdalen, med flott utsikt over Leirfjorden og Leirfjordgård. Foto: Grete Jakobsen.

Gammel ferdselsvei mellom bygdene

Skogsveien fra grendehuset på Engan og til utsiktspunktet i Lappdalen er en attraktiv tursti for både fastboende og besøkende. Den er en viktig nærtursti, som bidrar til at folk på en enkel måte kommer seg ut i naturen.

 Før det ble vei mellom Engan og Leirfjordgard, var det denne veien folk gikk mellom bygdene.

Men det har lenge vært et ønske om en rasteplass ved trimkassen som er satt opp i Lappdalen.

Ungdomslaget Heim har nå tatt initiativ til å kjøpe inn en gapahuk og montere den. Dermed får turgåerne en fin rasteplass - med førsteklasses utsikt.

Til dette har de søkt plan- og ressursutvalget om støtte, og søknaden er innvilget med 8.500 kroner fra Faulvatn friluftsfond.

Ungdomslaget sørger selv for montering og transport ut i marka på dugnad, og gapahuken kjøpes hos Siso Vekst.

Tillatelse fra grunneier lå vedlagt i søknaden.

Skole som satser på friluftsliv

Da plan- og ressursutvalget hadde møte 3. november, bevilget de også intil  22.000 kroner til opparbeiding av uteområde ved den åpne hytta Barkasbu, som ligger mellom Sildhopvatnet og Gjerdalen.

Disse midlene hentes fra Kobbelv og Faulvatn fiskefond.

Nordsia oppvekstsenter bruker Barkasbu mye.

De har tur til hytta stort sett hvert år, og har da med barn/elever fra 4 til 16 år.

Skolen bruker hytta som utgangspunkt for fiske i de 4 små og fiskerike vatnene som ligger i nærheten.

i tillegg til selve fiskinga har skolebarna kurs i sløying og filetering av fisk, og de serverer selvfisket fisk på hytta.

 I tillegg til skoleelevene, er det også mange andre som bruker Barkasbu som utgangspunkt for fiske på sommeren.