Midlene ble fordelt like før jul.

 Fire bedrifter/firma søkte, og fikk kompensasjon for merutgifter og tapte inntekter i forbindelse med koronapandemien.
 
Sørfold kommune ble tildelt kr. 908000 i denne runden, og hele summen er fordelt:
 
  • Kobbelv Vertshusdrift AS - kr. 196 300
  • Strømhaug Camping AS - kr. 453 000
  • Bjørklund Gård - kr. 232 500
  • Moen Mbt - kr. 26 200
 
Skrovajenta
 
Moen Mbt og Skrovajenta har fått støtte.
 

I denne runden var det bare bedrifter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, drosjebiltransport, turbiltransport, overnatting, reisearrangører og andre virksomheter som har tilknytning til reiseliv og opplevelsesnæringer, som kunne søke.

Mer om tildelingskriteriene her

23. desember fikk kommunen midler i en ny runde. Kunngjøring og fordeling av disse midlene kommer vi tilbake til.