Dempe de økonomiske konsekvensene av pandemien

Sørfold kommune har ved tildelingsbrev 22.12.21 fra Kommunal – og moderniseringsdepartementet fått  kr. 299 000,- i statlige midler som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

Dette er runde 6 i kommunal kompensasjonsordning.

Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter. Tildelingen skal sikre likviditet i virksomheter, og dempe de økonomiske konsekvensene av covid-19 pandemien.

I denne tildelingen skal søknadene knyttes opp mot økonomisk tap/merkostnader i perioden 01.11.21 - 31.12.21

Det  er i hovedsak bransjene overnatting, servering og reisearrangører som kan søke, men det åpnes også for andre bransjer som er rammet. Kommunen har frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som støttes, avhengig av den lokale situasjonen knyttet til nedstengning og tapt omsetning.

Søknadsfrist: 31. januar 2022.

Se fullstendig kunngjøring, med link til søknadsskjema:

Regionforvaltning

Informasjon om ordningen ligger også på departementets nettsider:

​Kommunal kompensasjonsordning

For informasjon eller spørsmål, kontakt:

Sørfold kommune v/ Gerd Bente Jakobsen

Tlf. 905 06 096, e-post. gbj@sorfold.kommune.no