Bildet: Rakel Nystabakk som optimistisk næringssjef i UL Heims suksessrevy som ble framført på Nordsia oppvekstsenter i februar.

Revy: Helse og trivsel

Nå er det slått fast en gang for alle: Revy er bra for folkehelsen, både for de som deltar og for publikum som ler seg gjennom forestillingene og deler den gode følelsen av tilhørighet og identitet med aktørene.

Beviset på dette er at ungdomslaget Heim på Engan har fått 6.000 kroner fra Nordland fylkeskommunes tilskuddsordning til folkehelsearbeid i frivillige organisasjoner.

Nytt prosjekt i regi av Mental Helse Sørfold

Den andre søknaden fra Sørfold som fikk uttelling, er Mental Helse Sørfolds ungdomsprosjekt Sterke jenter i Sørfold. 13 jenter i alderen 12 – 16 år samles en gang i uka til styrketrening, pilates og utetrening. De har også sosiale helgesamlinger, turer og andre aktiviteter.

Nylig har de hatt kunstverksted, og resultatet av dette kan du se under Trivselsuka i Sørfold, nærmere bestemt lørdag 23. mars, da kan du også treffe jentene:

Utstillingsåpning 23. mars kl. 18.00 i vestibylen, Rådhuset:

Jentegruppa Sterke jenter i Sørfold stiller ut og selger bilder fra sitt kunst- og hjelpeprosjekt.

Overskuddet fra utstillingen går til barnehjemsbarn i Ukraina. Servering av kanapéer og alkoholfri champagne. Utstilingen blir stående hele uka.

Arr.: Mental Helse

Prosjektsmie gir resultateter

I januar inviterte folkehelsekoordintaor Sylvi Brandsæther til prosjektsmie for lag og foreninger, der et av målene var å utarbeide gode søknader til Nordland fylkeskommune. Begge søkerne som har fått støtte deltok på denne samlingen.

–Neste gang blir prosjektsmien arrangert før jul. Da får vi litt bedre tid til søknadsprosessen, siden den årlige søknadsfristen er 1. februar, sier Sylvi Brandsæther.