Bildet: Bygdefolket samles til slåttedag på Engan.

Tilskudd som stimulerer til bruk og skjøtsel

Engan-Ørnes og Kjelvik er et av 32 utvalgte kulturlandskap i jordbruket.

Dette innebærer blant annet at tiltak som handler om skjøtsel, bruk og formidling av kulturlandskapet i dette området kan få tilskudd fra midler som er avsatt over Landbrukets utviklingsfond.

Det er Fylkesmannen i det enkelte fylke som forvalter disse midlene og behandler søknader.

Ungdomslaget Heim på Engan har fått 6.000 kroner til årets slåttedag og Engandager, som arrangeres 26.- 29. juli.

Program for Engan-dagan

De har også fått 10.000 kroner fra kulturlandskapsmidlene til vedlikehold, opprusting og inngjerding av gapahuk i Lappdalen, 4.500 kroner til rydding og merking av tursti fra Engan til Knubben, samt 1.350 kroner til rydding og merking av tursti mellom Storlia og Lappdalen.

–  Rydding og merking av sti til Knubben er et av de prioriterte tiltakene i Plan for ferdsel og informasjon i UKL Engan – Ørnes og Kjelvik, som ble laget i 2015, skriver Fylkesmannen i tilsagnsbrevet.

Også de andre tiltakene som får støtte er i tråd med forskrift og kriterier for tilskudd.

Studiering i plantefarging

Et annet lag som også er opptatt av å ta vare på kulturlandskapet og dets historie er Nordre Sørfold Husflidslag.

De har søkt Fylkesmannen om støtte til studiering om plantefarging, og får 2.500 kroner til dette.

–Studieringer setter fokus på bruk av kulturlandskapet, og formidling av kunnskap og tradisjoner, skriver Fylkesmannen i Nordland til Nordre Sørfold Husflidslag.