Foto: Ragnhild Hansen.

I anledning Statnett SF sine arbeider ved ledningen Ofoten - Kobbelv og bygging av ny Kobbvatnet stasjon, vil det i perioder være støyende aktivitet i forbindelse med ledningsarbeidene.

–Vi skal montere flere sprengskjøter på ledningene, og dette medfører kraftige smell, opplyser Statnett SF.

Støyende arbeid av denne karakter blir utført på dagtid i perioden 2. til 19. juni.

Arbeidstid er mandag til lørdag kl. 07.00 – 17.00.

Kartutsnitt over anleggsområdet:

Kartutsnitt Kobbvatn