Foto: Ragnhild Hansen.

I forbindelse med Statnetts arbeid med ledningen 420 kV Kobbelv – Salten i Kobbelv, samt bygging av ny Kobbvatnet stasjon, er det i perioder støyende aktivitet.

–Vi skal montere flere sprengskjøter på ledningene, og dette medfører kraftige smell, opplyser Statnett SF.

Støyende arbeid av denne karakter blir utført på dagtid i følgende perioder:

  • 24. juni – 5. juli: 420 kV Kobbelv – Salten i Kobbelv
  • 5. august – 23. august: Ny Kobbvatnet stasjon ved Kobbvatnet.

Arbeidstid er mandag til lørdag kl. 07.00 – 17.00.

Kartutsnitt Kobbvatnet stasjon

Områder med støyende aktivitet er markert med blå punkter på kartet.