Turfolk ved Ragohytta, foto Jim T. Kristensen

Mange turister vandrer i Rago hvert år. Dette er Ragohytta, som er en åpen hytte. Foto: Jim T. Kristensen.

Antall besøkende øker

– Vi tør påstå at økningen av turister som besøker Rago nasjonalpark har fortsatt fra i fjor til i år, skriver Bjørg Gangstøe ved Øyra camping i Nordfjord.

Campingplassen ligger i idylliske omgivelser ved fjorden, noen kilometer før man starter fotturen inn i Rago.

Og de har mye besøk av turister på vei til eller fra nasjonalparken.  

Dette kan være både nordmenn, tsjekkere, svensker, tyskere og nederlendere.

Bjørg Gangstøe ved Øyra camping

Daglig leder Bjørg Gangstøe ved Øyra camping tilbyr Ragovandrere en dusj etter turen.  

Informerer om hytter, turer, flora og fauna

–  Foruten hjelp til skyss, hytteformidling og opplysninger om elvefiske i Laksåga, er det stor interesse for dyre- og planteliv i parken, samt tidsbruk for de forskjellige turene og hva som møter dem underveis, står det blant annet i rapporten.

Daglig leder ved campingplassen er glad for å kunne tilby brosjyrer om Rago på norsk og engelsk, men skulle gjerne ha hatt dem på tysk også.

Foran turistsesongen bevilget formannskapet 18.750 kroner til kjøp av tjenester til turistinformasjon og offentlig toalett ved Øyra Camping for 2016.

Kobbelv vertshus får også tilskudd til turistinformasjon og offentlig toalett.