Bildet: Guider ved husmannsplassen Kjelvik. Foto: Ernst Furuhatt.

Formidling og skjøtsel

– Landbruks og matdepartementet ytret ønske om å komme hit. Det synes vi er fantastisk, sier næringssjef Gerd Bente Jakobsen.

Gjestene kommer i busser fra Bodø til Sørfold 21. august, og blir guidet på bussturen av lokalkjente med tilknytning til Engan-Ørnes og prosjektet.

På programmet står blant annet besøk på husmannsplassen Kjelvik, der tema er kultur og formidling.

Det blir teaterinnslag fra Kjelvikspillet, i tillegg skal Eirin Edvardsen og Maria Piel fra Nordlandsmuseet framføre utdrag fra sin forestilling «Skumringstimen».

Det utvalgte kulturlandskapet på Engan/Ørnes skal også besøkes, og her vil tema være skjøtsel av kulturlandskapet.

–  Deltakerne vil få servert tradisjonsmat, både i Kjelvika og i Engan grendehus, forteller Gerd-Bente Jakobsen.

Tilbake i Bodø tirsdag kveld blir det mere Sørfold-kultur: Under middagen skal Sørfolds distriktsmusikere John Kristian Karlsen og Sveinar Aase underholde, og det samme skal Rakel Nystabakk.

Høstfarger

Haustfarger. Foto: Terje Nystabakk.

Åpnes av riksantikvaren

Før avreisen til Sørfold åpnes samlingen av riksantikvar Jørn Holme og fylkesmann Hill-Marta Solberg.

De to statsrådene Jon Georg Dahle i Landbruks- og matdepartementet og Ola Elvestuen i Klima- og miljødepartementet skal også være med til Sørfold.

Statrådene skal tale til forsamlingen ved Kobbelv vertshus, sammen med ordfører i vertskommunen Lars Kristian Evjenth.

Årets samling er den sjuende siden satsingen startet i 2009.

Arrangør er Miljødirektoratet, Riksantikvaren, Landbruksdirektoratet i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland.

Nye rollups er laget

For å profilere Sørfolds utvalgte kulturlandskap er det laget nye roll-ups. Dette er to meter høye utstillingsmoduler som blir stående i Kjelvika, på Engan grendehus, Kobbelv vertshus og på Rådhuset.

Slik ser disse ut:

Rollups,Utvalgt kulturlandskap Engan-Ørnes og Kjelvik