Nord-Norge har den senere tid hatt flott sommervær, men også værforhold som har skapt ekstra tørke ute i naturen. Dette medfører at faren for skogbrann ved bruk av åpen ild i utmark, er særlig stor. Statsforvalteren har derfor gått ut med følgende beskrivelse av situasjonen:

  • Skogbrannfareindeksen (MET) viser fra noe til stor fare fra Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Det er økende utover i perioden for disse områdene.

  • Gressbrannfareindeks (MET) viser fare til høy fare i deler av Troms og Nordland ned i Trøndelag. Det er avtagende farevarsling i perioden for Trøndelag.

  • Spredningsfare vind (MET) samsvarer med både skog- og gressbrannfaren, både skog- og gressbrannfaren, viser stor fare i Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag.

  • Tørke i vegetasjon og bakke (MET) (DMC og DC) viser fra fare til stor fare for store deler av Nordland, Troms, Finnmark og østsiden av Oslofjorden samt deler av Innlandet.

Viktig å overholde bålforbudet

Det er mange som benytter seg av åpen til på turer i skog og mark, siden dette ofte er en del av den koselige atmosæfren ved turer og friluftsliv. Å grille pølser er noe vi har blitt vant til som den "obligatoriske" kosen på tur. Det mange ikke vet, er at engangsgriller kan antennes på nytt selv etter et par døgn om den ikke er slukket skikkelig.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) minner om reglene for bruk av åpen ild/bål i sommerhalvåret, der det bl.a. heter:

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Nettstedet "Sikker hverdag" har tips for de som ønsker å ha noen nyttige forholdsregler å forholde seg til i forbindelse med bruk av ild/bål/grilling. Opptrer man ansvarlig og har disse reglene og tipsene i mente, reduserer man risikoen betraktelig for at det brått kan gå galt.

Engangsgrill kan bli kostbart

30. mai oppstod det en brann i Indre Østfold, forårsaket av en engangsgrill. Brannen utviklet seg til et område på størrelse med 75 fotballbaner og kostet samfunnet 7 millioner kroner. Det tok brannvesenet 6 døgn å slokke denne brannen.

Du kan lese tipsene fra nettstedet "Sikker hverdag" her:

Dette må du vite før du tenner bål!