NVE har sendt ut varsel om stor snøskredfare - faregrad 4 - for skredregionene Ofoten, Lofoten og Vesterålen, Salten, Svartisen samt Helgeland.

Torsdag 3. januar ventes det omfattende ustabile forhold. Skredfaren øker raskt med temperaturen og nedbøren. Naturlig utløste skred ventes.

Les mer:

Snøskredvarsel for Salten

Hvordan forstå et snøskredvarsel?