Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. For friluftsliv : Hold deg unna terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Les mer om hva de ulike faregradene innebærer, og følg varselet fra dag til dag på

varsom.no