Rådmann Stig Arne Holtedahl

Kommunedirektør er den øverste administrative leder og har det helhetlige ansvaret for organisasjonen.
 
Han har et spesielt ansvar for formannskap og kommunestyre, samt økonomistyring, næringsutvikling og oppfølging av stabsfunksjonene, dvs. økonomiavdelingen og personal/ organisasjonsavdelingen.
 
Folkehelse, informasjon og kultur ligger også direkte under kommunedirektøren. Stig Arne Holtedahl er kommunedirektør.
Lisbeth Bernhardsen
 
Kommunalsjef drift har ansvaret for samtlige enheter innenfor oppvekst og omsorg, dvs. skoler, barnehager, helse og velferd samt pleie og omsorg.
Lisbeth Bernhardsen (bildet) er kommunalsjef drift.
Kurt Hjelvik
 
Kommunalsjef tenisk/næring har ansvaret for de fagområdene som sorterer under plan- og ressursutvalget, dvs. tekniske tjenester samt næring med landbruk.
 
Kurt Peder Hjelvik (bildet) er kommunalsjef.