Rådmann Stig Arne Holtedahl

Rådmannen er den øverste administrative leder og har det helhetlige ansvaret for organisasjonen.
 
Han har et spesielt ansvar for formannskap og kommunestyre, samt økonomistyring, næringsutvikling og oppfølging av stabsfunksjonene, dvs. økonomiavdelingen og personal/ organisasjonsavdelingen.
 
Folkehelse, informasjon og kultur ligger også direkte under rådmannen. Stig Arne Holtedahl er rådmann.
Lisbeth Bernhardsen
 
Kommunalsjef drift har ansvaret for samtlige enheter innenfor oppvekst og omsorg, dvs. skoler, barnehager, helse og velferd samt pleie og omsorg.
Lisbeth Bernhardsen (bildet) er kommunalsjef drift. Hennes ansvarsområde er markert med gult i organisasjonskartet.
Kurt Hjelvik
 
Kommunalsjef tenisk/næring har ansvaret for de fagområdene som sorterer under plan- og ressursutvalget, dvs. tekniske tjenester samt næring med landbruk.
 
Kurt Peder Hjelvik (bildet) er kommunalsjef. Hans ansvarsomnråde er markert med grønne firkanter i organisasjonskartet.