Beliggenhet

Barnehagen ligger i Idrettsveien 2, med skole og idrettshall som nærmeste nabo. Den har kort vei til flotte naturområder.

Barnehagen har fem avdelinger, med totalt 80 plasser. Åpningstid fra uke 34, oppstart barnehageår 2021/2022: Kl. 06.40- kl.16.00.

Avdelinger

Avdeling Nasse Nøff:             947 80 895
Avdeling Tigergutt:                 954 19 939
Avdeling Tussi:                       910 06 582
Avdeling Ole Brum:                909 68 752

Hovedmål

Hovedmål for Straumen barnehage:
Gjennom ulike aktiviteter skal barna få positive erfaringer og oppleve gleden ved å være ute. Gjennom lek og eksperimentering skal barna få allsidig læring og utvikling.

Barnehagen skal være en møteplass for barn, med aktive og kompetente voksne som har noe å lære bort.

Vi legger stor vekt på et godt læringsmiljø blant barn og ansatte, og på et godt foreldresamarbeid.

Hva koster en barnehageplass?

Hel plass: kr. 3.000
Kostpenger kommer i tillegg
Halv plass: kr. 1.500
Det gis 50% søskenmoderasjon 50% på det andre barnet og på det tredje barnet og oppover
Kjøp av enkeltdager: Kr. 210.- pr. dag
Hvordan søke om barnehageplass?
Opptak til barnehagene skjer to ganger i året, 1. januar og 15. august
Søknadsfrist er 1. oktober og 1. mai
Søknad kan sendes elektronisk, se under Skjema i venstremenyen
NB! Det er kun mulig å søke hel eller halv plass, og ikke valg av dager