www.sorfold.kommune.no

Straumen skole

Straumen skole

Straumen skole

Skolen har for tiden 140 elever fordelt på 1.- 10. trinn, og 26,5 årsverk lærere.

Publisert | Oppdatert 02. august 2022