Bildet: Det er nå arbeid i gang med å sikre den rasutsatte veien langs Straumvatnet, til glede for både turgåere og bilister.

Det er firma VISINOR som melder dette. De er et selskap innen fjellsikring som har fått oppdraget med å rassikre veien langs Straumvatnet.