Elgen trekker ned mot lett tilgjengelig beite

Mye snø gjør at elgen trekker ned i lavlandet og langs veiene på leting etter beite.

Brøytekanter gjør det også vanskelig for bilistene å se elgen før den kommer ned på veien.

Sørfold kommune er med i et prøveprosjekt hos Statens Vegvesen, og har viltvarslere bestående av ekstra skilt og tre sett med lys.

Viltvarslerne er flyttbare og varsler med blinkende gult lys og merking av «stor elgfare» på strekninger der en i perioder opplever et særlig stort trykk av elg langs vei.

Plasseringen av de blinkende viltvarslerne betyr ikke at resten av veistrekningene er trygge i forhold til påkjørsler.

Vi anmoder alle bilister om å senke farten og kjøre etter forholdene.

–  Vær ekstra oppmerksom i tussmørket og ved snøfall, sier næringssjef og viltansvarlig Gerd Bente Jakobsen.

Ta også hensyn til ettersøksjegerne

VIktig:

Gi beskjed til politiet på tlf. 02800, hvis du kjører på et dyr.

Politiet tar kontakt med de lokale ettersøksjegerne.

Ta  hensyn til ettersøksjegerne, hvis du ser at de jobber ved veien. De er i en ekstra utsatt posisjon.