Det tilbys ulike kurs, og minstealder for samtlige er 6 år.

Les mer om de ulike gruppene og klokkeslett for disse:

Trygg i vann

Der finner du også påmeldingsinfo.